NPK

Fremdrift og nabokontakt

13 juli

Link til byggekamera

avatar

Marius Langenes

Ingen kommentarer

Vi har satt opp byggekamera på NPK fra brakkeriggen. Dette kamera vil stå til prosjektet er ferdig oktober 2022.

Trykk på bilde for å følge byggeprosessen:

19 mars

Arbeider i gang på Eg!

avatar

Marius Langenes

Ingen kommentarer

Mandag i uke 12 startet vi på midlertidig omlegging av hovedvannledning til Sørlandet Sykehus. Dette gjør vi fordi vi må flytte vannledningen til sykehuset.

Arbeidene er fortsatt ikke et hinder for andre, Kjærlighetsstien er fortsatt åpen for publikum, men vil stenges tidligst fredag 20.03.

Her er litt bilder tatt 18.03:

Vi ber alle om å vise hensyn til anleggsområdet og respektere skilt og sperring satt opp med innkjøring, samt sperringen langs Kjærlighetsstien. På forhånd takk!

Litt bilder fra riggområdet. Her pågår det skjøting/sveising av rør.

Alleen langs Andreas Kjærs vei skal bevares og det er derfor satt på byggegjerdet rundt for å hindre skader på stammen.

Koronatiltak:

Det er utfordrene tider ifm. korona og Skanska og TT Anlegg gjør det vi kan for å forhindre smitte. TT Anlegg har innført at spisepauser skal ikke skje sammen i brakke, men de spiser hver for seg i bil/maskin.

Vaner for å forebygge smitte er hengt opp på brakken:

Mvh

Marius Langenes

HMS-leder, NPK

17 mars

Midlertidig stenging av Kjærlighetsstien

avatar

Marius Langenes

Ingen kommentarer

Som et rekkefølgekrav for bygging av nytt psykiatribygg på Eg også kalt NPK (Nybygg Psykisk Helse Kristiansand) vil deler av Kjærlighetsstien langs Baneheia bli oppgradert til fremtidig beredskapsvei til Sørlandet Sykehus.

Arbeidene starter med å legge en provisorisk vannledning til Sørlandet sykehus i starten av stien med Solbergsveien og oppforbi Storebølgen der ledningen vil bli lagt ut på Egsjordene. Under disse arbeidene vil stien bli stengt i tidsrommet 7:00 – 15:00 på hverdager f.o.m. uke 12 – t.o.m uke 14.

Oppgradering av Kj.stien for fremtidig beredskapsvei vil starte etter påske og stien vil bli permanent stengt f.o.m. uke 16 t.o.m. uke 32.