NPK

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Nybygg Psykisk helse Kristiansand (NPK) vil inneholde totalt 80 sengerom, hvorav 70 sengerom til PSA (voksne) og 10 til ABUP(barn/ungdom – alle plassert på bakkeplan med direkte utganger til terreng.

Bygget inneholder også en poliklinisk dagklinikk og administrasjonsavdeling.

I underetasjen ligger tekniske rom og varemottak. Bygget er totalt på 10.800 m2 og oppføres som Passivhus og Energiklasse A.