NPK

Fremdrift og nabokontakt

17 mars

Midlertidig stenging av Kjærlighetsstien

avatar

Marius Langenes

Ingen kommentarer

Som et rekkefølgekrav for bygging av nytt psykiatribygg på Eg også kalt NPK (Nybygg Psykisk Helse Kristiansand) vil deler av Kjærlighetsstien langs Baneheia bli oppgradert til fremtidig beredskapsvei til Sørlandet Sykehus.

Arbeidene starter med å legge en provisorisk vannledning til Sørlandet sykehus i starten av stien med Solbergsveien og oppforbi Storebølgen der ledningen vil bli lagt ut på Egsjordene. Under disse arbeidene vil stien bli stengt i tidsrommet 7:00 – 15:00 på hverdager f.o.m. uke 12 – t.o.m uke 14.

Oppgradering av Kj.stien for fremtidig beredskapsvei vil starte etter påske og stien vil bli permanent stengt f.o.m. uke 16 t.o.m. uke 32.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)