NPK

Fremdrift og nabokontakt

Fremdriftsplan

Under her ligger den overordnede fremdriftsplanen. Mer detaljert om hva som foregår på byggeplassen blir jevnlig oppdatert i innleggene.

Psykiatribygget er ferdig oktober 2022, med et halvårs prøvetid frem til mars 2023 når driften starter.