NPK

Fremdrift og nabokontakt

11 februar

Mulig nattarbeid torsdag 11. februar

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Vi har en pågående gulvstøp på NPK (Nybygg Psykisk helse Kristiansand) i dag. Pga de siste dagers snøfall vil denne aktiviteten ta noe lengre tid enn normalt. Vi vil med dette varsler om mulighet for nattarbeid i forbindelse med denne aktiviteten. Dette er arbeider som ikke skaper støy.

Håper på forståelse for dette, og vi tilrettelegger så langt det er mulig å reduserer ulempene for våre naboer.

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

2 februar

Full aktivitet på NPK i vinterværet!

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Arbeidene på NPK går for fullt, selv om disse vintermånedene skaper utfordringer. Det er klart at gravearbeid går saktere når bakken er fryst, samtidig som snø ned i forskalingene krever ekstra arbeid før støping. Bruk av steamer og heatworks brukes for å smelte snø der arbeider foregår, mens andre steder dekkes til med presening.

Denne måneden har bunnplata i fløy 4 (fløyen i sørenden), og resten av kjelleren blitt støpt. Grunnarbeid og bunnledninger pågår som tidligere.

Valsing av anleggsveiene gjøres mellom kl. 14-15 de dagene som er nødvendig, som generer noe støy og vibrasjoner. Alt av slike operasjoner godkjennes av RiG (Rådgivende ingeniør geoteknikk), og det er ikke være noe fare knyttet til dette da området er kalkstabilisert.

Arbeidene som vil foregå i februar:

– Demontering av kran 1 (sørlig kran)
– Forskaling og støping av vegger i kjelleren
– Montering og støping av plattendekker
– Oppstart montasje av prefabrikerte elementer

Hvis du har noen spørsmål eller henvendelser, så bare ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

25 januar

Varsling om nattarbeid torsdag 26. januar

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Vi planlegger utførelse av gulvstøp på NPK (Nybygg Psykisk helse Kristiansand) Tirsdag 26.01. Dette arbeidet har en etterbehandlingsjobb i form av glatting av gulv. Denne aktiviteten er væravhengig og vi vil med dette varsler om mulighet for nattarbeid i forbindelse med denne aktiviteten.

For å redusere nattarbeid vil vi starte tidlig morgen (26.01) med forberedende arbeider i form av avising av området som skal støpes ut. Dette er arbeider som ikke skaper støy.

Håper på forståelse for dette, og vi tilrettelegger så langt det er mulig å reduserer ulempene for våre naboer.

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

19 januar

Mulig arbeid utover kl. 21.00, onsdag 19. Januar

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Idag støper vi bunnplaten i en av de fire fløyene på NPK. Denne aktiviteten er væravhengig og må fullføres samme dag som den starter. Det er anslås at aktiviteten er ferdig rundt kl. 21.00 ikveld, men det er da mulighet for at arbeidet foregår opp til en time lenger.

Håper på forståelse for dette, og vi tilrettelegger så langt det er mulig å reduserer ulempene for våre naboer. Bare ta kontakt hvis du har spørsmål rundt dette, eller andre forhold på NPK.


(PS: røyken på bilde er fra snø/is-smelting ved hjelp av en steamer)

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

24 desember

God jul fra NPK

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Det nærmer seg jul og juleferien er rett rundt hjørne. Den siste måneden har vi fått montert opp tårnkran nummer 2, og pyntet disse til jul. Boring og montasje av stålkjernepelene som bærer bygget er tilnærmet fullført. Forskaling og isolering av bunnplatene til fløyene er godt i gang, samtidig som graving og legging av bunnledninger nærmer seg slutten. Arbeiderne har stått på, selv om det har regnet nærmest hver dag. Vi har likevel glad nedbøren kommer som regn, da store snøfall er en utfordring med arbeid over så store areal.

Vi har igjen laget en ny dronefilm som viser hvordan byggeplassen ser ut, som dere kan se under. Byggeplassen vår er vi stolt av, og liker å få vist den frem.

09. desember holdt vi en beredskapsøvelse, der scenarioet var at kranfører fikk et hjerteinnfarkt i 52 meters høyde. Brann og redning IKS fraktet kranfører ned med båre fra toppen av krana. Se videoen av hele redningsaksjonen under:

Vi takker for tålmodigheten til naboer og berørte, og vil ønske alle en god jul og et riktig godt nyttår!

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

8 desember

Beredskaps øvelse onsdag 09. desember!

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

På onsdag rundt kl. 13:00 vil det foregå en beredskapsøvelse på NPK. Scenarioet er at kranfører får et illebefinnende/hjerteinfarkt oppe i tårnkrana. Brann og redning skal da redde ned kranføreren fra krana, samtidig som Skanska og Sykehusbygg får testet prosedyrene ved ulykker.

13 november

Dronefilm fra byggeplassen

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

I oktober har det foregått mye på NPK. I starten av måneden ble det hold en todagers lagsamling for alle aktørene over Teams og på Caledonien Hotell. Bedriftslegen i Skanska var med for å sikre en smittevennlig gjennomføring. I den sammenheng ble det laget en dronefilm fra byggeplassen:

Store deler av bunnledningene til bygget er blitt lagt denne måneden. 22. oktober ble første del av kjelleren støpt, og denne natten foregikk det nattarbeid her på NPK, da dette er en lang aktivitet som ikke kan stoppes underveis.

23. Oktober inviterte Skanska inn Sørlandets Førstehjelpsundervisning til brakkeriggen, som holdt hjertestarter- og førstehjelpskurs for driftsledelsen. Her på NPK har vi 2 hjertestartere samtidig som ambulansesentralen er vår nærmeste nabo, slik at her er vi alle i trygge hender.

Nå går det mot vintersesong og nå i novemeber vil arbeidene i hovedsak være:

– Montasje av tårnkran 2
– Resterende bunnledninger blir lagt
– Montering av stålkjernepeler som fundamentering for bygget fortsetter
– Oppstart av plattendekker over kjeller
– Oppstart av forskalingsarbeid  i fløyene

Hvis det er noen spørsmål eller henvendelser, så ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

20 oktober

Varsling om nattarbeid torsdag 22. oktober

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Vi planlegger utførelse av gulvstøp på NPK (Nybygg Psykisk helse Kristiansand) torsdag 22.10. Dette arbeidet har en etterbehandlingsjobb i form av glatting av gulv. Denne aktiviteten er væravhengig og vi vil med dette varsle om mulighet for nattarbeid i forbindelse med denne aktiviteten.

Håper på forståelse for dette, og vi tilrettelegger så langt det er mulig å reduserer ulempene for våre naboer.

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

29 september

Tårnkran montert!

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

I forrige uke (39) har Skanska montert tårnkrana på NPK. Slik at vi er klar for kommende betongarbeider og seinere heising av ferdig elementer.

I starten av september var toppledelsen i Skanska på prosjektbesøk. Vi var stolte av å vise frem prosjektet vårt, og ledelsen var veldig fornøyd med hvordan vi representerer Skanska.

Forrige fredag feiret at kalkstabilisering av kvikkleira er fullført, med over 60 km med peler boret ned i grunnen for å eliminiere risikoen for utgliding av tomten. Samtidig markerer vi også start av oppføring av råbygget ved at første betongstøp er gjennomført, som er stas.

I oktober vil arbeidene på NPK være:

– Bunnledninger til store deler av bygget skal bli lagt
– Støping av betongplate i kjelleren
– Montering av stålkjernepeler som fundamentering for bygget fortsetter
– Resterende masse oppfylling på tomten

Hvis det er noen spørsmål eller henvendelser, så ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no

28 august

Kjærlighetsstien er nå åpnet igjen!

avatar

Daniel Forsmo

Ingen kommentarer

Idag (28. August) er Kjærlighetstien fra Solbergsveien til Sørlandets Sykehus åpnet igjen for gang trafikk. Vi har nå lagt om hovedvannledningen til Sykehuset, da denne koliderte med nytt psykiatri bygg. Stien er også blitt utvidet fra 1,5 m til 3,0 m vei, som skal være fremtidig beredskapsvei for Sykehuset. Arbeidet på NPK fortsetter, men det er trygt å passere på Kjærlighetstien. Vi takker for tålmodigheten deres rundt dette!

I september vil arbeidene på NPK være:

– Kalkstabiliseringen av kvikkleira nærmer seg fullført
– Boring og montering av stålkjerner vil foregå hele måneden
– Graving/fylling av masser
– Byggekrana som skal stå på tomta vil bli montert
– I slutten av måneden starter betongarbeidene med grunnplaten

Hvis det er noen spørsmål eller henvendelser, så ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen
Daniel Forsmo
Prosjektingeniør

Skanska Norge AS
FO Bygg | Region Sør
www.skanska.no
N-4626 Kristiansand, Norway

Besøksadresse | Rigedalen 15
Mobil +47 41 50 14 88
daniel.forsmo@skanska.no